Reimerswaal onderzoekt aanleg fietspad langs dijk bij Krabbendijke

Om een rondje Reimerswaal te kunnen fietsen langs de Ooster- en Westerschelde laat de gemeente Reimerswaal onderzoeken of de buitendijkse onderhoudsweg langs de Oosterschelde bij de Sint Pieterspolder, tussen Yerseke en Krabbendijke, kan worden opengesteld voor fietsers.

Rijkswaterstaat en de provincie Zeeland zijn van mening dat buitendijks fietsen op het ruim drie kilometer lange traject tussen Yerseke en Krabbendijke leidt tot verstoring van het leven van de watervogels in het gebied.

Advies

Om toch te proberen een vergunning voor het fietspad te krijgen van de provincie Zeeland, in het kader van de Natuurbeschermingswet, laat Reimerswaal onderzoeksbureau Wageningen Marine Research (het voormalige Imares) advies uitbrengen over het effect van de aanleg op het leven van de vogels, vertelt wethouder Izak Vogelaar.

"Dat wil niet zeggen dat het gaat lukken en het fietspad is dan ook nog niet gerealiseerd", aldus Vogelaar. "Het waterschap heeft er in ieder geval geen geld voor."

In 2013 is bij de dijkversterkingwerkzaamheden voor het dijktraject Karel- en Nieuwlandepolder een buitendijkse onderhoudsweg aangelegd die ook geschikt is voor recreatief gebruik. De wens van de gemeente is vanaf die tijd altijd geweest dat de onderhoudsweg in de aangrenzende Sint Pieterspolder opengesteld zou worden voor fietsers.

Rondje

"Dat resulteert in een doorgaande buitendijkse fietsroute tussen Krabbendijke en Yerseke. Dan kun je een prachtig rondje Reimerswaal fietsen."

Vanwege de aanwezigheid van belangrijke zogenaamde hoogwatervluchtplaatsen voor vogels is het de gemeente nog niet gelukt een vergunning te krijgen voor de aanleg van het fietspad bij de Sint Pieterspolder.

Mocht Reimerswaal uiteindelijk groen licht krijgen voor de aanleg, dan is daarmee volgens de wethouder niet veel werk gemoeid.

"Het is alleen een kwestie van asfalt storten. De verharding van de werkweg is er al. Maar dat grove asfalt nodigt nu niet uit tot fietsen." Wat de omvorming van de onderhoudsweg tot fietspad zou kosten, kan Vogelaar nog niet zeggen.

Tip de redactie