Kapelse burgemeester voorgedragen voor tweede termijn

De Kapelse gemeenteraad heeft burgemeester Anton Stapelkamp dinsdagavond voorgedragen voor een nieuwe termijn.

Koning Willem-Alexander gaat over de herbenoeming. Hij volgt daarbij het advies op van de minister, die op zijn beurt in principe het advies van de gemeenteraad opvolgt.

De eerste ambtstermijn van Stapelkamp loopt af op 25 februari 2017. Hij heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen. Hij laat weten blij te zijn met de aanbeveling van de raad.

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat nu naar de commissaris van de koning van Zeeland, Han Polman. Hij stuurt de aanbeveling met zijn eigen advies door naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister volgt in beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad en draagt Stapelkamp naar verwachting voor bij de koning.

Omdat de eerste ambtstermijn van burgemeester Stapelkamp in februari 2017 afloopt, moest de raad voor 1 november 2016 een besluit over herbenoeming nemen.

Vertrouwenscommissie

Op 5 juli benoemde de gemeenteraad hiervoor de Vertrouwenscommissie Herbenoeming. Hierin zaten zes gemeenteraadsleden: voorzitter Bas Pors (SGP), Tiny van Loon-Noussen (VVD), Joyce Bommer (PvdA), Siwart Mackintosh (CDA), Peter Ganseman (Gemeentebelang) en Pierre Kruizinga (ChristenUnie).

Voor de openbare raadsvergadering van dinsdag vond een besloten raadsvergadering plaats. Hierin is het verslag van de vertrouwenscommissie besproken. Daarna konden de raadsleden hun stem uitbrengen over de herbenoeming.

NUwerk

Tip de redactie