Jongerenwerker maakt nieuwe Reimerswalers wegwijs

Vanaf dit najaar bezoeken twee jongerenwerkers in de gemeente Reimerswaal gezinnen met jonge kinderen van buitenlandse herkomst. Ze willen hen wegwijs maken in de gemeente en helpen integreren.

Stefan Koeman (foto) is een van de twee nieuwe jongerenwerkers in Reimerswaal. Samen met collega Jessica Stols gaat hij kinderen en jongeren van ongeveer zes tot en met achttien jaar helpen integreren in de samenleving.

Sinds het jongerenwelzijnswerk een taak is van de gemeenten is er het nodige veranderd op dat vlak, vertelt Koeman. "In veel gemeenten is het jongerenwelzijnswerk ondergebracht in aparte stichtingen. Je zit dan met extra regels en communicatielijnen. Namen mogen vanwege privacyregels niet zomaar worden doorgegeven."

In Reimerswaal en Tholen zijn de jongerenwerkers in dienst van de gemeente. "Dat betekent dat de lijnen korter zijn."

Arbeidsmigranten

Het nieuwe beleid is gericht op mensen uit andere culturen. "We denken dan aan vluchtelingengezinnen, maar ook aan gezinnen van arbeidsmigranten uit onder meer Hongarije, Portugal of Roemenië."

Als zich nieuwe gezinnen in Reimerswaal vestigen nemen de jongerenwerkers contact op. Mochten zich alleenstaande jongeren van buitenlandse herkomst vestigen, dan vallen die ook binnen de doelgroep.

Beide jongerenwerkers willen bijvoorbeeld nagaan of de kinderen voldoende aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes en hen zo nodig wegwijs maken bij onder meer sportverenigingen en de bibliotheek. Verder wijzen ze op voorzieningen als het Jeugdsportfonds, de Kindervakantieweek en kinderopvang.

"Hoe eerder ze kunnen deelnemen aan het leven hier, des te sneller zullen ze kunnen integreren", verklaart Koeman. "Het kan ook zijn dat wij leeftijdsgenootjes zoeken die hen op sleeptouw willen nemen."

NUwerk

Tip de redactie