Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) raadt ziekenhuizen in Nederland aan om een idee van de cliëntenraad van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) over te nemen. 

Het gaat om de zogeheten patiënt-effectrapportage (PER). Het orgaan heeft deze vorig jaar ontwikkeld, omdat ze vond dat het ADRZ in grote plannen onvoldoende rekening hield met de belangen van patiënten. Het ADRZ gebruikt de PER nu onder meer voor alle samenwerkingsverbanden met Zorgsaam in Zeeuws-Vlaanderen.

Volgens het ADRZ wordt er hierdoor nu goed gekeken naar de gevolgen van samenwerking voor bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de zorg, veiligheid, kwaliteit, gastvrijheid en kosten voor patiënten.

Best practice

Het NIAZ heeft de effectrapportage tot 'best practice' bestempeld en raadt ziekenhuizen in het land aan hem over te nemen. Het instituut dat kwaliteitsnormen voor ziekenhuizen ontwikkeld heeft dat gezegd na afloop van een vierdaagse audit bij het ADRZ.

Aan de hand van het onderzoek bepaalt het instituut of het ADRZ een NIAZ-accreditatie krijgt voor het hele ziekenhuis. Vorig jaar ontving ze al een VMS-veiligheidscertificaat.