De 'Laat ze niet verzuipen'-campagne gaat zich ook richten op alcoholmisbruik onder 55-plussers en drugsgebruik. 

Nut en noodzaak van 'Laat ze niet verzuipen' komt deze weken in de dertien colleges van burgemeester en wethouders aan de orde. Zij beslissen over een nieuwe bijdrage aan de campagne voor de komende zes jaar. "De stapavonden, preventieprogramma’s en andere onderdelen van de campagne hebben effect", zegt de Goese burgemeester René Verhulst.

Voorbeelden

Een voorbeeld daarvan is het stijgen van de leeftijd waarop jongeren voor het eerst alcohol drinken: van 14,6 naar 15,1 jaar. Bovendien is het percentage 15-jarigen dat wel eens alcohol drinkt gedaald van 80 procent in 2007 naar 72 procent dit jaar.

Ook zijn er minder 'bingedrinkers' (34 procent tegenover 44 procent) en is het aantal jongeren dat moet worden opgenomen op de alcoholpoli van het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) stabiel. In de rest van het land stijgt dit. "We willen die succesvolle aanpak voortzetten en verbreden", zegt Verhulst.

Doelgroep

De komende zes jaar is er daarom ook aandacht voor alcoholmisbruik onder 55-plussers. De verwachting is dat de aanpak van 'Laat ze niet verzuipen' ook voor deze doelgroep goed werkt.