De gemeente Goes vraagt zich af waar de statushouders zijn die ze moet huisvesten. 

Van het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA) hoort ze al twee maanden niets.

Het COA moet de statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning, aanmelden bij gemeenten, die hen vervolgens een onderdak moeten bieden. Hij heeft met de Bevelandse gemeenten een brief geschreven aan het COA.

Bungelen

Verhulst heeft geen zin om straks in een landelijke krant 'onderaan een lijstje van gemeenten te bungelen', terwijl hij er niets aan kan doen. "We hebben niet de indruk dat er iets mis is bij het COA, dus begrijpen niet waarom ze niet met mensen komt. En als er geen vergunninghouders zijn, vind ik dat de taakstelling moet worden aangepast."

Elke gemeente krijgt elke zes maanden een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Voor Zeeland gaat het tussen juli en december om een aantal van 522.