De Oosterscheldekering bestond dinsdag precies 30 jaar. 

Rijkswaterstaat hield in het kader van het jubileum een symposium over waterveiligheid in het Topshuis op Neeltje Jans. Experts spraken over het verleden, heden en de toekomst van de kering.

Publieksdagen

Dit weekend is het publiek welkom op het bekendste bouwwerk van de Deltawerken.

Vrijdag is er tussen 13.00 uur en 21.00 uur van alles te doen en zaterdag van 10.00 uur tot 19.00 uur. Er zijn tal van activiteiten voor jong en oud in en rondom het Topshuis.

Waterveiligheid

Met de publieksdagen wil Rijkswaterstaat de aandacht vestigen op waterveiligheid en haar rol daarin. In haar 30-jarige bestaan is de Oosterscheldekering 26 keer gesloten tegen de hoge waterstand door een storm. Deze moet dan hoger zijn drie meter boven NAP.

Het programma van de publieksdagen is hier te vinden.