De gemeente Kapelle presenteert voor 2017 een sluitende begroting. Ook voor de jaren erna voorziet ze overschotten.

"We gaan financieel gezond de toekomst in", laat de Kapelse wethouder financiën Jon Herselman woensdag via een woordvoerder weten.

De gemeenteraad behandelt de begroting in haar vergadering van 1 november. Op 8 november stelt ze de begroting vast.

Inkomsten en uitgaven

"De inkomsten en uitgaven zijn voor  2017 in balans", aldus Herselman. De jaren daarna verwacht het college van burgemeester en wethouders jaarlijks geld over te houden. "Dat bedrag loopt op tot ongeveer vijf ton per jaar in 2020. De gemeentelijke heffingen en belastingen die inwoners betalen, onroerendezaakbelasting en riool- en afvalstoffenheffing, stijgen alleen met de inflatie."

Herselman, al jaren wethouder financiën, noemt het toekomstscenario uniek. "Een begroting met een plus van deze omvang heb ik nog niet eerder meegemaakt. Het geeft ons de nodige financiële armslag om bestaande, maar ook nieuwe ambities te realiseren."

Kapelle zet de komende jaren in op zeven speerpunten: de realisatie van een nieuw sportcentrum aan de Vroonlandseweg in Kapelle, dienstverlening, preventie, duurzaamheid, de nieuwe Omgevingswet, public relations & marketing en organisatieontwikkeling.

Sparen

Het Kapelse financieel beleid is volgens Herselman eenvoudig, maar effectief. "Alle vaste lasten die we als gemeente hebben, zoals salarissen, huisvesting en onderhoud van wegen en riolen, moeten we kunnen betalen met vaste inkomsten."

Maar dat is volgens de wethouder niet genoeg. "Wil je plannen kunnen uitvoeren, dan moet je daarmee nu al rekening houden in de begroting. Daarvoor moet je sparen."Als voorbeeld noemt Herselman de realisatie van het sportcentrum in 2021.

Dat het economische tij mee zit, heeft ook een gunstig effect op de Kapelse financiën. "De rijksbegroting biedt gemeenten meer financiële ruimte. Gemeenten kunnen de komende jaren rekenen op een hogere bijdrage uit het gemeentefonds." Dit is de belangrijkste inkomstenbron voor een gemeente.