De burgemeesters van de vier Zeeuwse steden hebben maandag een bezoek gebracht aan hun collega Frank Petter van de gemeente Bergen op Zoom. 

Burgemeester Daniel Termont van Gent was ook aanwezig bij de bijeenkomst in stadspaleis het Markiezenhof.

De mannen spraken over samenwerking op economisch gebied. Termont gaf maandag een inleiding waarna het zestal samen op zoek ging naar 'ingrediënten voor een gezamenlijke agenda voor de toekomst'.

De Zeeuwen en Bergen op Zoom willen in de toekomst graag samenwerken op gebieden zoals de biobased economy, economie en transport, de verbinding met Canada (niet alleen om te herdenken maar ook op economisch vlak) en meer samenwerking op het gebied van veiligheid.

Ambtgenoten

Het bezoek van de burgemeesters René Verhulst (Goes), Harald Bergmann (Middelburg), Bas van den Tillaar (Vlissingen) en Jan Lonink (Terneuzen) aan Petter was een tegenbezoek. Petter is eerder langs geweest bij zijn Zeeuwse ambtgenoten.