De gemeente Goes moet in de komende vier jaar ruim 17 miljoen euro bezuinigen. Het gaat om een bedrag van gemiddeld 4,3 miljoen euro per jaar.

Sinds 2010 heeft de gemeente al meer dan twaalf miljoen euro moeten besparen. In deze nieuwe ronde moet Goes pijnlijke keuzes maken. Op basis van onder meer inwonersavonden en een enquête onder de bevolking legt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad nu een keuzeboek voor.

Sprokkelen

In november beslissen de raadsleden of zij deze keuzes volgen. Het college kiest ervoor om 60 procent van de 4,3 miljoen euro te bezuinigen en 40 procent bij elkaar te sprokkelen door meer inkomsten te genereren.

Vrijwel alle lokale belastingen gaan omhoog, de hondenbelasting keert terug en vergunningen en uittreksels worden duurder. De grootste slag maakt Goes met het kostendekkend maken van de rioolkosten: zo’n 1,5 miljoen euro.

Promotie

Hoewel de promotie van Goes het meest gekozen bezuinigingsonderwerp is door inwoners wil het college niet beknibbelen op het budget voor citymarketing.

Volgens burgemeester en wethouders worden de evenementen gewaardeerd door inwoners en dragen ze bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad. Wel stelt ze voor om een bijdrage aan het volgende themajaar in 2021 af te schaffen.

Cultuur

Cultuur is ook vaak als bezuinigingsmogelijkheid genoemd door inwoners. De gemeente wil op verschillende onderdelen van dat programma geld besparen. Zo stelt ze voor de subsidie voor musea te beperken met 50.000 euro per jaar vanaf 2018.