Zeeland zit financieel op goede weg, maar is er nog niet

De provincie investeert komend jaar 6,7 miljoen euro in de economische structuur van Zeeland. 

Het is een deel van de 28,5 miljoen euro, die eerder (voor de komende drie jaar) opzij is gezet voor de investeringsagenda.

Het geld gaat in 2017 onder meer naar een subsidieregeling voor het opknappen van oude bedrijventerreinen, Campus Zeeland, subsidies in het kader van economische innovatie, het programma Zuidwestelijke Delta en een aantal wegwerkzaamheden.

"Deze investeringen hebben te maken met het advies van de commissie Balkenende", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat, die hoopt dat de landelijke overheid geld wil bijleggen, zodat er meer beschikbaar komt om te investeren.

Zero based

De investeringsagenda is onderdeel van de nieuwe begroting van de provincie Zeeland, die woensdag is gepresenteerd.

In het kader van zero based begroten zijn alle inkomsten en uitgaven tegen het licht gehouden en opnieuw verdeeld; niet meer in aparte programma’s, maar over de agenda en vijf maatschappelijke opgaven: Aantrekkelijk Zeeland, Beleef Zeeland, Zichtbaar Zeeland, circulaire economie en duurzame transitie en havensamenwerking.

Onder deze opgaven is een groot deel van de onderdelen uit de oude programma's ondergebracht. "Uiteindelijk worden het meer dan vijf opgaven, maar dit is voorlopig genoeg."

Overschot

Uit de ook donderdag gepresenteerde najaarsnota blijkt dat de provincie afstevent op een overschot van 7,5 miljoen euro over 2016.

Als dat geld wordt overgemaakt naar de algemene reserve zit daar aan het einde van het jaar zo'n 31 miljoen euro in. Volgens De Bat kunnen daarvan extra kosten voor projecten zoals Waterdunen en de verdubbeling van de Sloeweg worden betaald.

Als deze er eenmaal van zijn afgehaald blijft er volgens hem nog geld over om te investeren in andere, nieuwe projecten.

Meer budget

Bovendien komt er de komende jaren meer geld binnen vanuit de landelijke overheid. De Bat zegt op basis daarvan dat de provincie er financieel niet slecht bij staat en weer 'in control' is.

"Maar we kunnen niet alles doen wat we zouden willen. We hebben bijvoorbeeld geen geld om een glasvezelnetwerk aan te leggen, zoals Noord-Brabant, niet genoeg geld om nu al iets te doen aan de N57 en de Zanddijk bij Yerseke en we zouden best meer geld willen steken in het ontwikkelen van de biobased economy. Dat hebben we echter niet. We zijn op de goede weg, maar echt investeringskracht is er nog niet."

Tip de redactie