Het college van Gedeputeerde Staten staat achter de aanvraag om van een deel van Zeeland, Noord-Brabant en Vlaanderen een zogenoemd Unesco GeoPark te maken. 

Het beoogde park ligt straks ten oosten van de lijn Zierikzee-Goes-Terneuzen, in West-Brabant en de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen.

Een Unesco GeoPark is een gebied "met internationaal bijzondere geologische, landschappelijke, archeologische, culturele, ecologische en bodemkundige waarden", schrijft het college in het voorstel. Als een gebied eenmaal een GeoPark is, gelden er geen extra regels. Er zijn geen beperkingen.

Doel is om duurzame economische ontwikkeling van het gebied te bevorderen en de thema’s met elkaar te verbinden. "Wij zien de toeristische waarde ervan in", zegt gedeputeerde Carla Schönknecht.

Kandidaat

De regio kan zich in september 2017 officieel kandidaat stellen voor de titel.

Om aan alle voorwaarden te voldoen moet nog veel werk worden verzet. Er komt onder meer een publiekscampagne in aanloop naar de aanvraag.

Commissaris van de koning Han Polman heeft het initiatief genomen om tot een raad van commissarissen te komen. Het is één van de belangrijke eisen van Unesco. De Brabantse Wal is kwartiermaker van het project. De provincie Zeeland levert menskracht.