De deze week gepresenteerde begroting van de gemeente Reimerswaal voor de komende jaren toont overschotten, maar bij het uitgeven van dit geld moet de gemeente pas op de plaats maken.

Het wetsvoorstel voor de afschaffing van de kabelbelasting veroorzaakt voor Reimerswaal – en meer gemeenten – financiële onzekerheid.

In de Reimerswaalse meerjarenbegroting staat dat de gemeente voor 2017 een overschot van 42.000 euro verwacht, voor 2018 een overschot van 435.000 euro, voor 2019 een overschot van 278.000 euro en voor 2020 een overschot van 382.000 euro.

Nieuwe plan

Dat biedt ruimte voor investering in nieuwe plannen, maar de gemeente moet zich volgens wethouder financiën Hans de Kunder niet rijk rekenen, omdat de precariobelasting op kabels en leidingen wordt afgeschaft.

Sinds 2016 heft Reimerswaal deze kabelbelasting en de gemeente is ervan uitgegaan dat dit jaarlijks 588.000 euro aan inkomsten oplevert. Het kabinet wil deze belastingheffing nu afschaffen.

Kabelbelasting

Reimerswaal maakt zich er hard voor dat dit niet in één keer gebeurt. Samen met een aantal andere Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland vraagt ze de kabelbelasting in tien jaar af te bouwen. "Dan kunnen de gemeenten ernaar handelen", legt de Kunder uit.

Afbouwen biedt de gemeenten meer tijd om te bekijken hoe ze deze inkomstenderving kunnen opvangen. "Met deze belastingheffing krijgen we de begroting rond, bijvoorbeeld omdat het dividend van Delta is weggevallen. We kunnen nog meer bezuinigen, maar dan kom je misschien tot onomkeerbare besluiten."

Zwembad

Nu heeft Reimerswaal in de begroting juist geld vrijgemaakt voor bijvoorbeeld zwembad Den Inkel in Kruiningen. Voor 2017 heeft de gemeente 754.000 euro gereserveerd om het zwembad op te knappen. "Na jaren van bezuinigen zijn we weer een beetje boven Jan. Daardoor kunnen we het zwembad behouden én verfraaien."

Nog niet alle bezuinigingen in Reimerswaal zijn helemaal gerealiseerd, maar de wethouder zegt geen reden te hebben om te denken dat dit niet lukt. "Over het algemeen zijn we voorzichtig positief over de financiële toekomst."