47 Rijksmonumenten in Zeeland krijgen de komende jaren in totaal 2,4 miljoen euro subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De grootste bedragen zijn voor de Zeelandbrug (924.808 euro) en het Abdijcomplex in Middelburg (393.429 euro).

De rijksdienst verstrekt de miljoenen in de periode van 2017 tot en met 2022, zodat de monumenten in stand kunnen worden gehouden.

De subsidie voor de Zeelandbrug is voor het conserveren van de westleuning, pijlers en basculekelders van de brug. 

De Zeelandbrug is in 2015 aangewezen als beschermd monument, omdat het beeldbepalend is voor de landinrichting van Nederland en Zeeland. De brug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland en is van belang geweest voor de cultuur- en sociaalhistorische ontwikkeling van Zeeland.

De 393.429 euro subsidie voor het Abdijcomplex in Middelburg gaat naar noodzakelijk buitenonderhoud.

De Abdij is in 1100 gesticht door Norbertijner monniken uit Antwerpen. In 1574 is het complex veroverd door de prins van Oranje. Het dient sinds die tijd, met uitzondering van de kerken, als kantoor voor het bestuur en de ambtenaren van de provincie Zeeland.

Rijk

"We zijn blij met het resultaat voor Zeeland, maar blijven Zeeuwse gemeenten en eigenaren van rijksmonumenten oproepen om subsidie bij de Rijksdienst aan te vragen", laat gedeputeerde Ben de Reu van de provincie Zeeland weten.

"Zeeland is rijk aan monumenten en het is belangrijk om dat goed te bewaren voor nu en onze toekomstige generaties."