In de eerste acht maanden van 2016 zijn er 5.500 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Zeeland. Dat zijn er 1.900 minder dan in dezelfde periode vorig jaar, laat het UWV donderdag weten.

Ook staan er meer vacatures open. Dit zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt krapper wordt in Zeeland.

Landelijk daalt het aantal nieuwe WW-uitkeringen met veertien procent. Eind augustus 2016 zijn er in Zeeland 7.500 lopende WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland is in augustus 2016 met bijna tweehonderd gedaald (-2 procent) ten opzichte van vorige maand.

De invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft een structureel verhogend effect op het aantal WW-uitkeringen, aldus het UWV. De uitstroom uit de WW blijft als gevolg van de Wwz achter.

Verbeteringen

De economie herstelt zich gestaag. De verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn inmiddels goed zichtbaar, aldus het UWV.

Er waren eind tweede kwartaal van 2016 in Zeeland 24 procent meer vacatures dan een jaar eerder. Aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt zijn er, vergeleken met een jaar geleden, 23 procent minder kortdurende werkzoekenden. Dit zijn niet-werkende werkzoekenden die korter dan zes maanden bij het UWV zijn ingeschreven.

De toename van het aantal vacatures en afname van het aantal kortdurend werkzoekenden zorgen voor een minder ruime arbeidsmarkt.