Waterschap Scheldestromen verdiept de komende maanden de Westerschenge tussen de Ankerveersedijk in ‘s-Heer Arendskerke en gemaal De Piet bij Lewedorp. 

Om de kreek te verdiepen moet er zo’n 160.000 kubieke meter baggerspecie worden verwijderd. De werkzaamheden duren zo’n acht maanden. Er is een investering van 2,65 miljoen euro mee gemoeid.

De kreek moet worden verdiept, omdat bij westenwind de afvoer van water in een deel van het gebied beperkt is. De kans is op zulke momenten groot dat er brak water uit de Westerschenge op landbouwpercelen terechtkomt. Het verdiepen is ook goed voor de waterkwaliteit.