Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) heeft opnieuw het Vaatkeurmerk gekregen. 

De Hart&Vaatgroep geeft het keurmerk elk jaar aan ziekenhuizen die voldoen aan de kwaliteitscriteria. Deze zijn opgesteld door de patiëntenvereniging in nauw overleg met de beroepsgroepen.

Doel van het Vaatkeurmerk is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de patiënten, zorgverwijzers en verzekeraars te informeren over de kwaliteit van de arteriële zorg in bepaalde ziekenhuizen.

Het ADRZ voldoet onder meer aan de volumenormen voor de drie onderdelen van deze tak van zorg: perifeer arteriaal vaatlijden, neurysma en halsslagader. Niet alle ziekenhuizen komen aan deze normen.

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening.