De gemeente Goes geeft maandag het officiële startschot van de aanleg van de werkzaamheden aan de nieuwe afslag van de A58. 

Goes heeft jaren gelobbyd voor de aansluiting, omdat ze een einde wil maken aan de files op werkdagen. De gemeente denkt bovendien dat het goed is voor de bedrijvigheid, onder meer op De Poel. De aansluiting is onderdeel van het project Goes Beter Bereikbaar.

Als alles mee zit is de aansluiting eind 2017 klaar. De totale kosten van de extra afslag bedragen ongeveer twintig miljoen euro. Het Rijk en de provincie hebben beide een substantieel bedrag ingelegd.

Betrokken partijen

Het startsein wordt maandag gegeven op het stadskantoor in Goes.

Vertegenwoordigers van betrokken partijen zoals de provincie, het waterschap, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeente Borsele en de Stoomtrein Goes-Borsele zijn bij het moment aanwezig.