Hoewel de instroom momenteel afneemt wil commissaris van de koning Han Polman nog steeds dat alle Zeeuwse gemeenten met een voorstel komen voor de opvang van asielzoekers. 

Polman heeft in het voorjaar alle dertien gemeenten in Zeeland een brief gestuurd waarin hij schreef dat ze een plan moesten maken voor de opvang van asielzoekers.

Deadline

Enkele gemeenten, zoals Goes en Vlissingen, hebben dat al maanden geleden ingediend. Andere gemeenten, waaronder Kapelle, Middelburg en Tholen, zijn er nog mee bezig, hoewel Polman bij het versturen van zijn brief als deadline mei noemde. Weer andere hebben een plan gemaakt, maar ingetrokken.

Zo kwam Borsele voor de zomervakantie met het voorstel voor een asielzoekerscentrum (azc) in ‘s-Gravenpolder. Na protesten van de inwoners zette ze dat in de ijskast. "De situatie in de wereld blijft echter ongewis. Het kan zomaar veranderen. De afspraken houd ik daarom staande", zegt Polman.

Verwachtingen

In september komt een landelijke regiegroep bij elkaar, die kijkt naar de huidige situatie, wat de verwachtingen over de instroom zijn en wat er wel en niet meer nodig is. Aan de hand daarvan kijkt Polman of er ook iets moet gebeuren met het Zeeuws aanbod.

Structuur

Zelf zou hij graag zien dat er meer structuur in het vluchtelingenbeleid komt, ook op lokaal niveau. "Nu is het erg ad hoc. We moeten niet alleen op incidenten reageren. Ook gemeenten moeten structureel kijken naar wat er nodig is op de korte, middellange en lange termijn."

Buffers

Polman ziet daarbij een rol weggelegd voor de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "Elke gemeente heeft een verantwoordelijkheid in de opvang van vluchtelingen. Nu vullen ze die allemaal anders in, maar het zou fijn als de VNG met een aantal algemene uitgangspunten komt."

Volgens hem zou je kunnen denken aan bufferlocaties, die er te allen tijde zijn en bij nood kunnen worden ingezet. Het kabinet moet volgens Polman dan wel met geld over de brug komen.