Waterschap Scheldestromen waarschuwt Zeeuwen voor mogelijk verslechterde waterkwaliteit in sloten, vijvers en andere waterlopen. 

De organisatie zegt dat mensen hun 'ogen en neus' moeten gebruiken voordat ze met het water in contact komen.

Door het droge en warme weer van de komende dagen gaat de kwaliteit van het water op sommige plaatsen achteruit. Het zijn namelijk ideale omstandigheden voor algen om tot bloei te komen. Als er te veel algen in het water zitten, kan dat leiden tot een zuurstoftekort waardoor het kan gaan stinken en vissen kunnen sterven.

Noordzee

Het waterschap zegt dat mensen die in aanraking komen met het water de normale hygiëne moeten toepassen, zoals hun handen wassen.

Als mensen willen zwemmen, kunnen ze het beste naar de Noordzeestranden of bij de Oosterschelde en Westerschelde. Het Veerse Meer is ook een goede zwemlocatie.

Melden

Mensen die water met een rare kleur of geur zien, kunnen dit doorgeven aan het waterschap.