De gemeente Reimerswaal wil graag weten wat haar inwoners vinden van de maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp waarvan ze gebruik maken. Een onafhankelijk onderzoeksbureau peilt hiervoor de ervaringen van vijfhonderd personen. Reimerswaal verwacht de uitkomst van de enquête later dit jaar.

Waar voorheen de rijksoverheid verantwoordelijk was voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet moeten nu de gemeenten de taken die hierbij horen uitvoeren.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het regelen van voorzieningen, zoals taxivervoer, huishoudelijke hulp, een rolstoel of woningaanpassing. Om erachter te komen hoe de inwoners deze verandering ervaren, laat Reimerswaal dit onderzoek uitvoeren.

"Zo kunnen we goed aansluiten bij de wensen en behoeften van inwoners", schrijft de gemeente op haar website.

Reimerswaal vraagt inwoners die gebruik maken van maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp naar hun ervaringen. "Wat is er gebeurd met de vraag die zij hebben gesteld? Hoe zijn zij geholpen? Wat kon er beter? Wat is de kwaliteit van de ondersteuning of voorziening die is geleverd? En heeft het geholpen?"

Anoniem

Willekeurig heeft de gemeente vijfhonderd aanvragers van maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp geselecteerd voor het onderzoek. Deelname aan de enquête is anoniem en vrijwillig.

"Een onafhankelijk onderzoeksbureau scant alle antwoorden, het ZB Planbureau en Bibliotheek van Zeeland analyseert de gegevens en rapporteert aan de gemeente. Wij ontvangen alleen de eindanalyse en kunnen niet zien wie welke antwoorden heeft gegeven."

Later dit jaar maakt de gemeente de uitkomsten van het onderzoek bekend.