Ton voor meer veiligheid en parkeerplaatsen Reimerswaal

De gemeente Reimerswaal trekt ongeveer een ton uit om met verschillende maatregelen de verkeersveiligheid in de kernen te verbeteren. Zo verlaagt ze de maximumsnelheid op de Valckenisseweg bij Rilland naar zestig kilometer per uur. Daarnaast komen er op meerdere locaties parkeerplaatsen bij.

Ter verbetering van de verkeersveiligheid richt de gemeente de Valckenisseweg bij Rilland met instemming van de klankbordgroep Rilland in als zestigkilometerweg. Nu mag hier vanaf de rotonde bij de aansluiting op de A58 tot aan de bebouwde kom tachtig kilometer per uur gereden worden.

Mede door het pompstation langs deze weg, met een in- en uitrit, vindt de gemeente dit ongewenst. Daarom wordt de maximumsnelheid teruggebracht naar zestig. Dat gebeurt ook bij het deel van de Valckenisseweg richting bedrijventerrein De Poort. De gemeente vervangt de chicane door een versmalling.

Slingerremmer

Reimerswaal krijgt klachten over te hard rijdend verkeer op de Burenpolderweg in Yerseke, waar de limiet dertig kilometer per uur is. "Daar waar het verkeer bebouwd gebied binnenkomt, bij de Ten Houtenstraat, is de snelheid nog vrij hoog", staat in een gemeentelijke nota. 

Daarom vragen omwonenden om een snelheidsremmer bij de toegang tot het scoutingterrein. Reimerswaal legt hier een slingerremmer aan. Dit is een verhoogd plateau over een deel van de rijbaan dat de automobilist aanzet tot een snelheidsremmende slingerbeweging.

De slingerremmer is een experiment, want de gemeente heeft er nog geen ervaring mee. Vanwege de vergelijkbare verkeerssituatie op de Molenpolderweg in Yerseke komt hier ook een slingerremmer, maar dan een dubbele.

Parkeerplaatsen

Reimerswaal legt extra parkeerplaatsen aan in Rilland, Yerseke en Kruiningen. "Winkeliers in Rilland vragen de parkeerruimte in het centrum uit te breiden." De gemeente legt zes parkeerplaatsen aan op de plek van het plantsoen bij de woning aan Hoofdweg 14.

Omdat de parkeerdruk hoog is in de Adriaan Butijnweg in Rilland komen hier vijf parkeerplaatsen op de plek van het plantsoen op de hoek met de Vinkenissestraat.

In Yerseke komt op twee locaties meer parkeergelegenheid ten koste van groen. De parkeerruimte bij Zeeburg krijgt er door de aanwezigheid van de huisartsenpost zeven of negen parkeerplaatsen bij, afhankelijk van de gekozen variant. Om de parkeerdruk in de Dahlialaan te verminderen legt de gemeente hier zo’n twintig parkeerplaatsen aan.

Ook bij het dorpshuis in Kruiningen wordt de parkeervoorziening verbeterd. "Door de herinrichting van de Berghoekstraat wordt het bezoek van het dorpshuis met bussen ernstig bemoeilijkt. Ook voor de herinrichting waren er al klachten over deze situatie."

De wens voor extra parkeerruimte leeft ook voor de Burgemeester Vogelaarstraat en het Clerqswegje. Op beide plaatsen komen negen parkeerplaatsen.

In Oostdijk legt de gemeente juist geen extra parkeervakken aan. "In tegenstelling tot eerdere geluiden blijkt er toch geen behoefte aan extra parkeerruimte." Door in de langsparkeerstroken vakken aan te geven, wordt de ruimte volgens de gemeente beter benut en zijn er genoeg parkeerplaatsen.

Scholen


Ook pakt Reimerswaal de veiligheid bij scholen aan. "Over het kruispunt van de Valckenisseweg met de Swaanhilstraat in Rilland bestaan al geruime tijd klachten. Bij de basisschool in de Swaanhilstraat vinden sommige kinderen de oversteek gevaarlijk."

De gemeente zet als proef het schoolzone-project op. Reimerswaal plaatst attentieverhogende materialen en objecten op het kruispunt. Met de verdere uitwerking van het project is Reimerswaal nog bezig.

Vanwege de vergelijkbare situatie op het kruispunt van de Noordweg met de Hinkelingestraat bij basisschool De Klimroos in Krabbendijke vindt het project hier ook plaats.

"Door snelheidsmetingen vooraf en achteraf te vergelijken kunnen we het effect meten. Afhankelijk van de resultaten kunnen we dit project eventueel ook op andere locaties uitvoeren."

Bij De Klimroos komt bij de ingang van de school ook verharding voor een veilige opstelplaats voor ouders die met de fiets kinderen brengen en ophalen.

Tip de redactie