De gemeente Kapelle komt begin september nog niet met een mogelijke locatie voor vluchtelingenopvang.

De locaties die de gemeente onderzoekt, moet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) nog beoordelen. Daarnaast vindt op 8 september de Zeeuwse Regietafel plaats. Hierin bespreken de dertien Zeeuwse gemeenten en de provincie Zeeland de gevolgen van de verminderde toestroom van vluchtelingen naar Nederland. 

Tot zondag 31 juli kunnen inwoners van de gemeente Kapelle nog meedoen aan een enquête over de mogelijke vluchtelingenopvang. Eerder ging Kapelle ervan uit dat ze begin september een mogelijke locatie voor opvang bekend kon maken.

Donderdag laat wethouder Evert Damen weten dat het college van burgemeester en wethouders voor haar voorstel aan de gemeenteraad de uitkomsten van de overleggen in de Zeeuwse Regietafel en de landelijke regietafel wil afwachten.

Noodzaak

Tijdens de Zeeuwse regietafel van vorige week is besproken dat het plan voor 2.500 opvangplekken in Zeeland blijft bestaan. "Het zoeken naar locaties voor reguliere opvang blijft onverminderd noodzakelijk", stelt Damen, "want de noodopvanglocaties moeten vervangen worden door reguliere, betere opvanglocaties."

Daarnaast moet er volgens de wethouder met het oog op de onrust in de wereld een opvangbuffer zijn om te voorkomen dat bij een toename van het aantal vluchtelingen onvoldoende plekken beschikbaar zijn. "Wel kunnen gemeenten meer tijd nemen voor het uitwerken van hun voorstel voor opvang."

Voor haar plan neemt de gemeente Kapelle de uitkomsten van de enquête mee.