De dorpsraad van Schore maakt met de gemeente Kapelle een toekomstvisie voor het dorp. 

Onontbeerlijk daarbij zijn de ideeën van de bewoners zelf. En die laten volgens dorpsraadvoorzitter Lisette Booij al aardig van zich horen. "Veel mensen willen dat het dorpshuis het hart van Schore wordt."

Begin deze maand hield de gemeente bijeenkomsten om de inwoners te vragen wat er nodig is om de Kapellenaren vitaal te houden. In Schore kwamen zo’n vijftig mensen hieropaf, ruim tien procent van de dorpelingen.

"Dat was een goede opkomst en er zijn ontzettend veel ideeën genoemd", vertelt Booij. Veel input is volgens haar ook interessant voor de dorpsvisie. "De belangrijkste conclusie die we aan wethouder Marco Kleppe meegaven is dat mensen graag willen dat het dorpshuis het hart van Schore wordt."

Wensen

Het dorpshuis wordt tijdelijk geëxploiteerd door Optisport en is niet altijd open. In het dorp leeft de wens dat het dorpshuis vaker open gaat en de frietverkoop terugkomt. "We verdiepen ons in een ander soort beheer dan door een commerciële partij."

Schore is het eerste Kapelse dorp dat een toekomstvisie krijgt. Naar verwachting is het document volgende zomer klaar. In een dorpsvisie – gericht op de komende tien tot vijftien jaar – staat wat de bewoners belangrijk vinden voor de leefbaarheid. Het bevat wensen die ook daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Voortgang

Bij een toekomstvisie hoort een uitvoeringsplan voor de komende twee tot vier jaar. De komende maanden houdt de dorpsraad regelmatig bijeenkomsten om de voortgang van het proces te bespreken en de Schorenaren naar hun suggesties te vragen.

Het was voor de gemeente en de dorpsraad spannend om aan deze samenwerking te beginnen. "Door de op handen zijnde sluiting van de school en de ontwikkelingen rondom het dorpshuis, heerst er een gevoel van wantrouwen in Schore", zei Booij in april bij de start van het project.

Dromen

"Voor echte Schorenaren voelt het soms alsof hun dorp het ondergeschoven kindje is bij de gemeente, maar de samenwerking loopt goed", vertelt ze nu.

"Wethouder Kleppe is enthousiast en betrokken. En dit wordt echt onze visie. Er komen praktische zaken in te staan, maar we mogen ook dromen. We hebben er vertrouwen in dat er iets goeds komt uit dit proces. We hopen de meerderheid van de bewoners mee te krijgen bij het maken van de visie."