Hoe ervaren fietsers de drukte op de Zeeuwse fietspaden? Dat onderzoekt de provincie Zeeland deze zomervakantie, omdat het steeds drukker op de fietspaden wordt.

Niet alleen fietsers maken gebruik van de fietspaden. Ook skeeleraars, wandelaars, e-bikers, scooterrijders en ruiters hebben onderling soms grote snelheidsverschillen. Dat kan leiden tot ergernis, conflicten en ongevallen.

Omdat Zeeland een fietsprovincie is – veel inwoners, maar ook toeristen fietsen – wil de provincie onder meer weten of de gebruikers de fietspaden veilig genoeg vinden. Zijn ze berekend op zoveel typen gebruikers?

"Regelmatig wordt er geklaagd over het medegebruik van de fietspaden, maar betrouwbare gegevens zijn er nog niet", laat de provincie Zeeland in een persbericht weten. "Door onderzoek te doen, krijgen we inzicht in de aard en omvang van het probleem."

Interviews

Begin augustus houdt de provincie interviews met gebruikers van de fietspaden. In het onderzoek gaat het vooral om de combinatie van infrastructuur en gedrag.

Het onderzoek vindt plaats in twee regio’s: Walcheren en de Zak van Zuid-Beveland. Op beide locaties wordt een bevoorradingspost ingericht waar passerende fietsers kunnen pauzeren. Een team vraagt dan de fietsers naar hun mening over de verkeersveiligheid en het gedrag op de fietspaden.

De onderzoekresultaten bundelt Zeeland in een eindrapportage die eind september klaar is. Afhankelijk van de uitkomsten wil de provincie dit jaar al verbeteringen realiseren.