Om te komen tot de noodzakelijke bezuinigingen vraagt de gemeente Goes weer inwoners om hun mening. 

Waar Goes eerder dit jaar peilde wat voor soort gemeente ze zou moeten zijn, wil ze nu weten welke uitgaven ze volgens de Goesenaren kan verminderen en hoeveel. Goes moet vier miljoen euro bezuinigen.

Van 29 augustus tot 13 september kunnen Goesenaren digitaal aangeven waarop de gemeente in hun ogen kunnen bezuinigen en eventueel ook hoeveel.

Voor de eerste peiling zijn ook mensen op straat bevraagd, maar nu voert Goes de enquête alleen online uit. De gemeente vindt het wel belangrijk meningen uit alle delen van de bevolking te krijgen, vertelt wethouder Derk Alssema.

"Een extern onderzoeksbureau onderscheidt de doelgroepen", legt hij uit. Als de gemeente te weinig respons krijgt van een doelgroep, zoekt ze die op. "Het kan bijvoorbeeld zijn dat we een verzorgingshuis bezoeken."

Resultaten

De gemeenteraad krijgt de resultaten van de peiling gepresenteerd. Zij bepaalt uiteindelijk waarop de gemeente bezuinigt. Goes werkt nu aan haar begroting voor 2017.

Om de meerjarenraming voor de periode tot en met 2020 sluitend te krijgen, moet de gemeenteraad kiezen waarop Goes gaat bezuinigen en hoeveel. Voor de jaren 2018 tot en met 2020 moet Goes achtereenvolgens op zoek naar 3.214.000, 2.728.000 en 1.860.000 euro.

De raad bespreekt de begroting in haar vergadering van 29 september. Op 3 november behandelt de raadscommissie de begroting en in haar vergadering van 10 november stelt de gemeenteraad de begroting vast.

Vergelijking

Goes bezuinigde de afgelopen jaren ruim twaalf miljoen euro door onder andere beter te organiseren en budgetten te verkleinen.

"Echt moeilijke keuzes hoefden we niet te maken en we konden blijven investeren in voorzieningen", schrijft Goes op haar website. "We gaan nu een stap verder. Alle budgetten binnen de gemeentelijke begroting lichten we door. Als vertrekpunt gaan we uit van het minimum: voorzieningen op basisniveau."

Goes vergelijkt haar uitgaven met die van andere gemeenten die op Goes lijken. "Waar wij meer uitgeven dan deze andere gemeenten, zou dat dus minder kunnen."