De reactie die minister Henk Kamp van Economische Zaken deze week gaf op de zienswijze van de provincie Zeeland en de gemeente Reimerswaal voor het plan voor het nieuwe hoogspanningstracé door Zeeland, noemt wethouder Jaap Sinke van Reimerswaal teleurstellend.

"Hij heeft alleen gezegd dat hij wil bezien of een deel van de bestaande 380 kv-verbinding bij Krabbendijke ondergronds kan als de nieuwe lijn naast de bestaande lijn is gerealiseerd", zegt Sinke. "Dat is wel heel vrijblijvend."

Kamp heeft de Zeeuwse suggesties voor aanpassing van het hoogspanningstracé naast zich neergelegd. In hun zienswijze stellen Zeeland en Reimerswaal dat de hoogspanningsverbinding ondergronds kan worden aangelegd in Zeeland.

In zijn brief aan Reimerswaal schrijft de minister dat daarvoor het Brabantse deel van het tracé eerst gerealiseerd moet worden en zolang kan het aanleggen van de lijn in Zeeland volgens hem niet wachten.

Daarnaast brengt de gedeeltelijke ondergrondse aanleg voor Kamp te veel risico’s voor de betrouwbaarheid van het net en de leveringszekerheid van stroom met zich mee.

311 miljoen

De minister geeft ook geen gehoor aan de Zeeuwse roep voor onderzoek naar het alternatieve tracé, de 'gouden variant' van de provincie Zeeland en gemeente Reimerswaal.

"Het alternatief leidt tot een vertraging in de realisatie van de hoogspanningsverbinding van 2,5 jaar", schrijft Kamp in zijn brief aan het college van burgemeester en wethouders van Reimerswaal. "Daarmee is de verbinding niet op tijd klaar voor de aansluiting van de windparken op zee bij Borssele."

Het college gaat uit van een vertraging van anderhalf jaar, maar daarin is volgens Kamp niet de tijd voor het vele nieuwe onderzoek dat nodig is meegerekend. "Die reactie vinden we jammer, want we hebben de termijn niet uit onze duim gezogen", zegt wethouder Jaap Sinke.

Daarnaast stelt de minister dat het alternatieve tracé duurder is. "De extra kosten kunnen oplopen tot 311 miljoen euro." Die mening delen de provincie en Reimerswaal niet, reageert Sinke. "De schatting van honderden miljoenen extra vinden wij redelijk overdreven."

Gevoelens

De gemeente kan geen verder bezwaar meer maken tegen de plannen. Dat komt door de Crisis- en Herstelwet, ingesteld om te voorkomen dat de realisatie van projecten vertraging oploopt door beroepsprocedures van decentrale overheden. Alleen particulieren en belangenorganisaties kunnen nog actie ondernemen.

"We vinden dat er 0,0 rekening is gehouden met de gevoelens van de mensen hier", zegt Sinke. "Ik woon in Krabbendijke en het onderwerp leeft hier echt."

De minister heeft alleen gezegd dat hij wil bezien of een deel van de bestaande verbinding bij Krabbendijke ondergronds kan als de nieuwe lijn is gerealiseerd. "Dat is wel heel vrijblijvend en gebeurt dan pas over vijf tot zeven jaar. De masten komen bij Krabbendijke erg in het zicht te staan en dit is een project waar de mensen honderd jaar tegenaan moeten kijken."

Bijeenkomst

Sinke vindt dat Zeeland alles heeft gedaan om Kamp te overtuigen van de Zeeuwse argumenten. "Achteraf kun je misschien zeggen dat we de gouden variant vier jaar geleden hadden moeten bedenken, maar dat heeft toen niemand gedaan. De afgelopen jaren hebben we meer dan honderd overleggen gehad. We hebben alles uit de kast gehaald om de Zeeuwse variant als beste neer te zetten."

Na de zomervakantie houdt de gemeente een bijeenkomst voor bewoners van Krabbendijke over het plan.