Automobilisten rijden langzamer op de Molendijk in ‘s-Heerenhoek en het aantal snelheidsovertredingen is flink gedaald. 

De ontwikkelingen zijn het directe gevolg van de actie 'Bedankt dat je langzamer rijdt!' zegt de provincie.

De actie van inwoners van ‘s-Heerenhoek, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ), de gemeente Borsele, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en de politie vond plaats van 29 februari tot 23 april.

Snelheidslimiet

Voor eind februari overschreed ruim driekwart van de bewoners de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. Ruim de helft daarvan reed zelfs meer dan tien kilometer te hard.

Door het plaatsen van borden, vlaggen en graffiti op de straat werd de maximumsnelheid voor alle weggebruikers benadrukt.

Grove overtredingen

De initiatiefnemers wilden de gemiddelde snelheid met vijf kilometer laten dalen. Die doelstelling is gehaald.

De gemiddelde snelheid is met acht kilometer afgenomen. Verder daalde het aantal grove snelheidsovertredingen, automobilisten die meer dan tien kilometer te hard reden, met 33 procent.