P10 is verbaasd over besluit Blok

De P10, een samenwerkingsverband van veertien grote plattelandsgemeenten, zegt met grote verbazing kennis te hebben genomen van het besluit van minister Stef Blok over de herverdeling van het gemeentefonds. 

De P10 vindt dat Blok zijn besluit, dat nadelig uitvalt voor kleine gemeenten en gunstig voor grote steden, tijdens het reces moet heroverwegen.

De discussie over de herverdeling van het gemeentefonds loopt al maanden.

Cluster

Het gaat om geld in het cluster Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV). Daarin was al jaren sprake van scheefgroei, bleek uit onderzoek. 

Door de herverdeling zouden kleine gemeenten, waaronder alle Zeeuwse, meer geld krijgen ten koste van grote steden zoals Amsterdam.

Adviezen van de Raad voor de financiële verhoudingen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en berekeningen van een onafhankelijk bureau stonden pal achter deze herverdeling.

Motie

Toch wilde het kabinet de nieuwe verdeling niet meteen doorvoeren.

Een aangenomen motie van alle Zeeuwse gemeenten op het VNG Congres riep de minister daartoe op, maar Blok heeft deze naast zich neergelegd.

Hij voert de herverdeling niet voor de volle honderd procent door, maar voor een derde. Hierdoor pakt de herverdeling veel minder goed uit voor kleine gemeenten.

Verruiming

De veertien plattelandsgemeenten zijn hier allerminst blij mee. "De leefbaarheid van het platteland is een belangrijk speerpunt voor de P10-gemeenten", schrijft de Sluise burgemeester Annemiek Jetten namens de P10 aan Blok.

"Dat zou u als krimpminister moeten aanspreken. De verruiming van financiële middelen hebben de plattelandsgemeenten nodig om in de reguliere kosten te voorzien en de essentiële investeringen te doen."

Tip de redactie