ZMf wil stop op uitbreiding veehouderijen

De Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) vindt dat bestaande veehouderijen niet meer mogen uitbreiden.

De federatie heeft een brief gestuurd aan de provincie en alle Zeeuwse gemeenten.

De ZMf is in de pen geklommen na de presentatie van het onderzoek ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarin staat volgens de milieufederatie "overtuigende bewijslast van de schadelijke effecten van veehouderij op de volksgezondheid". 

De milieufederatie doet een dringend beroep op de Zeeuwse overheden om geen nieuwe uitbreidingsvergunningen te verstrekken, totdat het landelijke debat over het onderzoek is gevoerd en eventuele verscherpte wetgeving is aangenomen.

"De volksgezondheid is het hoogste goed en de overheid heeft de plicht om deze boven alles te beschermen."

Toerisme

De ZMf dient sinds vorig jaar zienswijzen in tegen een aantal uitbreidingen van intensieve veehouderijen. Nieuwvestiging van intensieve veehouderijen is in Zeeland sowieso niet toegestaan.

De provincie wil daarmee voorkomen dat het toeristisch product wordt geschaad en de aantrekkelijkheid van het landelijk gebied blijft behouden.

Tip de redactie