Het RBL krijgt meer geld om jongeren te helpen

Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Oosterschelderegio krijgt meer geld om jongeren tot 23 jaar te helpen. 

Tot en met 2020 worden kwetsbare jongeren beter begeleid, zijn er preventiemaatregelen tegen schooluitval op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en is er meer hulp voor jongeren die al langer geen opleiding volgen of werk hebben.

"De aanpak van het RBL is succesvol en daarom komt er nu structureel geld, in plaats van tijdelijke middelen", legt de Goese wethouder Derk Alssema uit. Het RBL Oosterschelderegio werkt met onder meer haar leerplichtambtenaren en trajectbegeleiders voor zeven gemeenten. Naast Goes zijn dat Tholen, Schouwen-Duiveland, Reimerswaal, Kapelle, Borsele en Noord-Beveland.

Het bureau heeft tot en met 2020 drie belangrijke aandachtspunten. "We begeleiden jongeren in een kwetsbare positie", vertelt Ien Blaasse, hoofd RBL Oosterschelderegio.

"Het gaat om leerlingen uit het praktijk- en speciaal onderwijs en niveau één van het mbo. In het algemeen betreft het jongeren die zonder extra steuntje in de rug dreigen uit te vallen. We hebben daar nu één persoon voor, maar dat wordt meer." 

Begeleiding

Op jaarbasis zijn er ongeveer vijftig tot zestig jongeren van het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs in de Oosterschelderegio begeleid, aldus Blaasse. 

Hiervoor heeft het RBL contact met alle scholen over leerlingen die uitstromen. "We bieden zorg op maat om met extra begeleiding de jongeren op de plek te krijgen die bij hen past." 

"Dat kan bijvoorbeeld een reguliere baan zijn, vervolgonderwijs, maar ook een stage of eerst een tijdje dagbesteding om ervaring op te doen voor een betaalde baan. Het gaat om een duurzaam vervolg, zodat de jongere niet na zes maanden weer op straat staat."

Uitval

Zomercolleges kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat een jongere uitvalt van school. "Onderzoek wijst uit dat de kans op uitval het grootst is bij de overgang van het vmbo naar het mbo. Uitvallende jongeren worden altijd bij ons gemeld, maar dat zou anders moeten, want het kwaad is dan al geschied."

Om te proberen de jongeren op school te houden, zijn RBL-medewerkers wekelijks op het mbo aanwezig. "Zo kunnen we snel samen met de school kijken naar een jongere die begint te verzuimen. Dit aantal jongeren is al aanzienlijk afgenomen."

Ook jongeren die geen opleiding volgen of werk hebben, worden aangemeld bij het RBL. Zij hebben vaak te maken met grotere problemen. "We gaan naar deze jongeren toe om erachter te komen wat er speelt. Dit zijn vaak langdurige trajecten. Je bent bezig met veel basale dingen, zoals het dag- en nachtritme herstellen. We zijn geen hulpverleners, maar proberen de eigen kracht van de jongeren aan te boren."

Hulp

Blaasses ervaring is dat veel jongeren blij zijn met de hulp. "Natuurlijk vindt niet iedereen het fijn. De veronderstelling is vaak dat we jongeren achter de broek aan zitten. Maar de titel van de campagne ‘We missen je’ klopt echt en slaat aan. Als jongeren in hun eentje doormodderen door een verkeerde studiekeuze of verkeerde verwachtingen is het fijn als de helpende hand geboden wordt."

Het RBL werkt daarom aan een plan om bekender te worden onder jongeren en hun ouders als plek waar zij met vragen over scholing terecht kunnen. "Als je hulp nodig hebt, zijn we er voor je."

De drie aandachtspunten waren er al gedeeltelijk, maar dankzij het structurele geld kan het RBL ze volgens Blaasse beter aanpakken.

"We hopen dat de uitval terugloopt en jongeren vaker op de goede plek terecht komen. De samenleving wordt complexer. Er worden steeds hogere eisen gesteld. Ik denk dat wij hard nodig blijven voor de kwetsbare groep jongeren."

Tip de redactie