Borsele zet rem op azc ‘s-Gravenpolder

Het Borselse college van burgemeester en wethouders stelt haar definitieve besluit over een asielzoekerscentrum in ’s-Gravenpolder uit tot eind dit jaar. Borsele zegt 'een pas op de plaats' te maken om zekerheid te krijgen over de noodzaak voor opvang.

Ook wil ze duidelijkheid over de opvang van asielzoekers door andere Zeeuwse gemeenten.

De beslissing voor het uitstel tot uiterlijk medio december maakte het college bekend na afloop van de gemeenteraadsbijeenkomst donderdagavond, waarin de raadsleden zijn geïnformeerd over het besluit.

Op dinsdag 5 en dinsdag 12 juli keken B&W tijdens een tussentijdse evaluatie terug op het proces rondom de realisatie van het azc om een besluit te nemen over vervolgstappen.

COA

Dinsdag sloot het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hierbij aan. "Belangrijk aandachtspunt was de landelijke noodzaak voor extra reguliere opvang, na de berichtgeving over dalende instroom van asielzoekers in Nederland en het leegstaan van bedden in (nood)opvangplaatsen", aldus een gemeentewoordvoerder donderdagavond.

"De besprekingen leidden niet tot voldoende vertrouwen bij het college dat de realisatie van een azc meteen noodzakelijk is."

Antwoord

Hierna besloot het college om pas op de plaats te maken tot uiterlijk midden december. Ze wil voordat ze een definitief besluit neemt zekerheid vanuit het COA over de noodzaak voor een azc.

Daarnaast wil Borsele ook duidelijkheid over de rol van andere Zeeuwse gemeenten in de opdracht van het Rijk voor het opvangen van 2500 extra asielzoekers in Zeeland. "Dit betekent dat het voorgenomen besluit tot realisatie van een azc in ’s-Gravenpolder in stand blijft, maar we wel eerst de tijd nemen om antwoord te krijgen op deze twee vragen."

De gemeente schort activiteiten, zoals het inrichten van een klankbordgroep en excursies naar azc’s, op. Borsele informeert de inwoners van ’s-Gravenpolder en ’s-Heer Abtskerke en belanghebbende organisaties zo snel mogelijk via een brief.

Tip de redactie