Zeeland vindt reactie Kamp op advies Balkenende te mager

Hoewel minister Henk Kamp van Economische Zaken niet meteen met geld over de brug komt en hij de kerncentrale nog steeds de verantwoordelijkheid vindt van Delta, ziet het Zeeuwse college van Gedeputeerde Staten voldoende aanknopingspunten in zijn reactie op het advies van Jan-Peter Balkenende. 

De oud-premier presenteerde in juni zijn advies over structuurversterking en werkgelegenheid in Zeeland.

Dat Kamp in zijn reactie op het rapport niet beweegt op het punt van de kerncentrale is wel een teleurstelling. "Daarover zijn we zeker niet tevreden", zegt gedeputeerde Jo-Annes de Bat.

Oplossing

Balkenende heeft in zijn advies gezegd dat de kerncentrale de draagkracht van Zeeland overstijgt. Hij wil dat de landelijke overheid op de een of andere manier helpt met een oplossing voor de centrale in Borssele, die eigendom is van Delta.

Verantwoordelijkheid

Kamp is dat vooralsnog niet van plan, zegt hij in zijn brief over het advies van Balkenende. "Er ligt een verantwoordelijkheid bij het Rijk. Zonder hulp lukt het niet", vindt gedeputeerde Carla Schönknecht. "En het is nog geen gesloten boek", voegt De Bat toe.

Er loopt een onderzoek naar de onvoorziene financiële risico’s, zoals nog sterker dalende energieprijzen. De effecten voor de werkgelegenheid in Zeeland worden daarin meegenomen. "De minister blijft dus met de regio zoeken naar een oplossing. In die zin is het politieke proces nog geen gelopen race."

Zeelandfonds

Balkenende heeft in zijn advies ook gezegd dat er een Zeelandfonds moet komen voor de omschreven acties in het advies en de noodzakelijke investeringen. Daarin zou 100 miljoen euro moeten zitten, bijeengebracht door Zeeland, het bedrijfsleven, bestaande regelingen en 25 miljoen euro extra van de Rijksoverheid. Kamp maakt dat laatste bedrag niet over.

Geen mogelijkheden

Eerst moet Zeeland komen met goede plannen en businesscases, dan kijkt hij verder. Op 25 miljoen euro hoeft Zeeland echter niet te rekenen. “Binnen de huidige begrotingsruimte ziet het kabinet geen mogelijkheden om het voorgestelde bedrag te financieren”, is hij duidelijk in zijn brief.

De Bat vindt dat jammer. Volgens hem gaan alle overheden in Zeeland echter aan de slag. "Aan ons zal het niet liggen. Wat we moeten doen gaan we doen", zegt hij. "Zomaar geld geven is lastig. Dat begrijp ik, maar deze mededeling is ook te mager. Wij willen straks de zekerheid dat als wij aankloppen met onze businesscases we ook iets krijgen. Daar gaan we voor lobbyen."

Tweede Kamer

De provincie benadrukt dat het advies van Balkenende is gemaakt na een motie van de Tweede Kamer. "Zij zijn nu aan zet."

De Haagse politici wilden dat er iets voor Zeeland zou worden gedaan na de verplichte splitsing van het Zeeuwse energiebedrijf Delta. Dat gaat naar verwachting honderden banen kosten.

Tip de redactie