SGP fel tegen nieuwe lobby voor Tour-etappe

De SGP in Provinciale Staten is allerminst blij met de opmerkingen van gedeputeerden Jo-Annes de Bat en Ben de Reu in de media dat ze in 2020 de Tour de France opnieuw naar Zeeland willen halen. 

De provinciebestuurders willen binnenkort een gesprek aangaan met ASO, de organisator van de Franse wielerkoers.

Zondagsrust

In vragen aan het college van Gedeputeerde Staten spreekt de SGP over ‘sportverdwazing’ en hekelt ze het schenden van de zondagsrust, zoals dat vorig jaar het geval was met de finish op Neeltje Jans op zondag 5 juli.

De SGP vindt het bovendien vreemd dat de gedeputeerden op eigen houtje handelen. "We zijn verbaasd over de proactieve rol", schrijven Statenleden Kees van den Berge en Harold van de Velde.

Evaluatie

Zij wijzen op de kritische noten bij de evaluatie van de Tour de France-finish op Neeltje Jans. "Tot op heden hebben Provinciale Staten ook geen opdracht gegeven om de Tour de France opnieuw naar Zeeland te halen."

De SGP wil weten of er kosten zijn verbonden aan de lobby, die De Bat en De Reu willen inzetten, en hoe het college rekening wil houden met de Zeeuwen die geen behoefte hebben aan een nieuwe Tour de France-etappe.

Volgens de SGP is er namelijk ‘een gering draagvlak’ onder de inwoners.

Tip de redactie