Inwoners van Kapelle kunnen vanaf donderdag 7 juli een enquête invullen over de opvang van vluchtelingen in hun gemeente.

Alle Zeeuwse gemeenten moeten bijdragen aan de opvang en integratie van vluchtelingen. Kapelle onderzoekt deze zomer de mogelijkheden voor opvang. De gemeente wil minstens twee jaar minimaal 150 en maximaal 500 personen opvangen. Waar, is nog niet bekend.

"We hechten waarde aan menswaardige opvang", laat een gemeentewoordvoerder woensdag weten. "De opvang moet daarom beschikken over voldoende begeleiding en ondersteuning van de bewoners. Dit komt ook de rust in en rond de locatie ten goede."

Draagvlakonderzoek

Inwoners van de gemeente kunnen meedoen aan een draagvlakonderzoek. Hierin kunnen ze aangeven in hoeverre ze achter de opvang staan en welke randvoorwaarden ze bij de huisvesting van vluchtelingen belangrijk vinden. Tot en met zondag 31 juli kunnen Kapellenaren hun mening geven.

De vragenlijst is op papier beschikbaar bij het gemeentehuis, de bibliotheek, dorpscentrum de Wemel, basisschool de Linge en basisschool De Tunnel. Wie het nummer 06-49920331 belt, kan telefonisch meedoen aan de enquête.

Locatie

Het college van burgemeester en wethouders hoopt in september een mogelijke locatie voor de opvang bekend te kunnen maken. Daarna volgen informatieavonden. Ook kunnen inwoners spreken tijdens de voorbereidende gemeenteraadsvergadering.

Waarschijnlijk neemt de gemeenteraad in oktober een besluit over de opvang. "Of dat lukt, hangt af van de gesprekken met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers)."