De wijk Witte Molen in Rilland krijgt een compleet nieuwe uitraling dankzij gerenoveerde woningen, heringerichte straten en een opgeknapte molen.

De huizen van woningcorporatie R&B Wonen zijn twee jaar geleden al opgeknapt. De gemeente Reimerswaal neemt de straten sinds maart onder handen. De gemeente hoopt dat het werk voor de bouwvak, dat begint op 8 augustus, afgerond is.

Joke en Paul de Bruijn wonen in de Hontestraat en zien hun wijk opknappen. "Er zijn meer parkeerplaatsen, de speelterreinen zijn verbeterd en gevaarlijke situaties aangepakt", vertelt Joke de Bruijn. Ze doelt daarmee op de asverspringingen in de nieuwe straten tegen te hard rijden en de extra parkeerruimte bij de kinderopvang.

Leefbaarheid

"We hopen dat de sfeer beter wordt in de buurt door de vernieuwingen", vertelt de Rillandse. "De wijk ziet er veel frisser en gezelliger uit na de renovatie van de huizen. De bewoners mochten bij de renovatie per huisadres uit verschillende uitvoeringen kiezen voor bijvoorbeeld het formaat kozijnen en de kleur van gevelbekleding."

Het kerkgebouw van De Ark naast het huis van echtpaar de Bruijn wordt gesloopt voor woningbouw. Ook dat vindt het paar een positieve ontwikkeling. "Het is goed voor de leefbaarheid in de wijk als er meer mensen komen wonen."

Commissie

Echtpaar de Bruijn maakt deel uit van de bewonerscommissie die de gemeente instelde voor het herinrichtingsproject. "Ik heb me daarvoor aangemeld, omdat ik het belangrijk vond om te participeren hierin", vertelt Paul de Bruijn. "Ik was net gepensioneerd militair, dus ik had de tijd."

De bewonerscommissie kaart wensen uit de buurt over het project aan bij de gemeente. "We vonden het belangrijk dat de parkeerplekken bij de ouderen in de buurt behouden zouden blijven en dat is gebeurd. Met het dwarsparkeren zijn er nu veel parkeerplaatsen."

Wateroverlast

De gemeente pakt de straten van Witte Molen gefaseerd aan. In twintig weken vernieuwt Reimerswaal de riolering en richt de straten opnieuw in. Deze veranderingen moeten de kans op wateroverlast en de parkeerdruk verminderen.

De riolering wordt deels vervangen en in de Vinkenissestraat is een hemelwaterriool aangelegd. Daarmee kan het water tijdens een hoosbui worden afgevoerd van de straat naar de sloot.

Wegstromen

Mocht in de toekomst de riolering onvoldoende afvoercapaciteit hebben, dan kan het overtollige hemelwater aan de oppervlakte wegstromen. De straten worden hiervoor met afschot naar de sloot aangelegd. De kans op wateroverlast en schade in de woningen wordt hierdoor volgens de gemeente verminderd.

"Bij het tankstation aan de Valckenisseweg wordt een overstort verplaatst", vertelt een gemeentewoordvoerder. "Wanneer het riool bij hevige regenval vol staat kan het overtollige water naast de oppervlakkige afvoer via de overstort naar de sloot worden geleid."

Afsluiting

De Valckenisseweg wordt binnenkort een week afgesloten om nieuwe riolering aan te leggen. De rioolbuizen komen onder het fietspad te liggen.

Zodra de precieze datum voor de afsluiting van de weg bekend is, laat de gemeente dit weten. "Als we klaar zijn met dit project, kan de wijk er weer zo’n dertig jaar tegenaan", aldus de gemeentewoordvoerder.