De gemeente Kapelle wil dat iedereen meedoet aan de samenleving. Om erachter te komen wat daarvoor nodig is en welke ideeën er bij de inwoners leven, houdt ze deze week bijeenkomsten in Kapelle, Schore en Wemeldinge.

Alle inwoners zijn welkom. "We hopen ideeën te horen die de inwoners vitaal maken en houden", vertelt wethouder Marco Kleppe.

Kapelle gaat ervoor dat alle inwoners hun eigen verantwoordelijkheid nemen, waar nodig met ondersteuning.

Om dit te versterken stelt de gemeente een preventiebeleid op. Ze vraagt hiervoor iedereen mee te denken. Dat kan op woensdag 6 juli van 19.00 tot 21.00 uur in het dorpshuis in Wemeldinge, op donderdag 7 juli van 19.00 tot 21.00 uur in het dorpshuis in Schore en op vrijdag 8 juli van 15.30 tot 17.30 uur in het dorpshuis in Kapelle.

Brainstormsessies

De gemeente vindt het bijvoorbeeld belangrijk dat burgers zo gezond mogelijk zijn en blijven, jongeren niet vroegtijdig school verlaten, mantelzorgers niet overbelast raken en mensen met een beperking veilig in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen.

Wat daarvoor nodig is en hoe Kapelle dit verbeteren kan, komt in het preventiebeleid te staan.

Tijdens de bijeenkomsten lichten gemeentemedewerkers dit beleid toe. Daarna zijn er brainstormsessies per thema: fysieke gezondheid, mentale gezondheid, sociaal (het gevoel ergens bij te horen), doel en zingeving (waarvoor komt iemand graag zijn bed uit) en financieel.

Prikkelend

De aanwezigen zijn vrij alle ideeën die bij hen leven te uiten. Om hen verder te stimuleren mee te denken over een mooiere samenleving, zijn er prikkelende stellingen over wat er beter kan in Kapelle.

"We zijn heel nieuwsgierig hoeveel mensen er komen en welke ideeën we horen, want we hebben dit nog nooit gedaan", vertelt Kleppe.

De gemeente krijgt volgens de wethouder wel positieve signalen over de bijeenkomsten. "We praten hier al actief over met bijvoorbeeld de welzijns- en jongerenwerker en zij vertellen het weer aan de mensen om hen heen." 

Zo is de jongerenwerker ook aanwezig bij de bijeenkomsten om met de jonge aanwezigen te praten.

Speerpunten

De gemeente maakt van iedere avond een verslag van de ideeën. Die resulteren in speerpunten die de gemeenteraad na de zomer gepresenteerd krijgt. "Zij bepalen dan of ze geld beschikbaar willen stellen voor ideeën en welke prioriteiten ze krijgen."

Er kunnen eenvoudig te verwezenlijken initiatieven geopperd worden, maar ook onrealistische wensen. "We koppelen terug naar de aanwezigen met welke plannen we wel en niet aan de slag gaan en waarom."

Het is in de ogen van Kleppe het mooiste als inwoners met ideeën komen waarvoor zij zich zelf ook willen inzetten. "Als mensen iets zelf bedacht hebben, is het een gedragen plan en zijn ze eerder bereid zelf te helpen. Het zou mooi zijn als wij als gemeente helpen een initiatief op te zetten en daarna ons handen er vanaf kunnen halen."