De Zeeuwse milieufederatie ZMF wil voorkomen dat er in Rilland een nieuwe geitenstal komt van 2.400 vierkante meter voor zo'n 1.900 dieren.

Ze vindt dat er sprake is van een nieuwe vestiging van intensieve veehouderij en heeft beroep bij de rechtbank aangetekend.

De provincie staat nieuwe intensieve veehouderij niet toe. De gemeente Reimerswaal en de initiatiefnemer vinden echter dat er geen sprake is van intensieve veehouderij.

De ZMF doet een beroep op de provinciale verordening ruimte. Daarin staat een definitie van intensieve veehouderij: "een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf dat zich toelegt op de teelt van slacht-, fok-, pels- of melkdieren waarbij de teelt plaatsvindt zonder weidegang".

De ZMF zegt dat de geiten in Rilland het hele jaar in de stal staan en er dus geen sprake is van weidegang.

Megastallen

Ook is het geen grondgebonden bedrijf. De ZMF zegt dat de initiatiefnemer zelf te weinig grond heeft en deze voor bepaalde tijd moet huren en pachten van akkerbouwers en familieleden. "Dit biedt onvoldoende zekerheid voor de lange termijn en het bedrijf is dus niet grondgebonden", aldus de Zeeuwse milieufederatie.

Volgens de bezwaarmaker zou de bouw toestaan "de deur voor nieuwvestiging van talloze andere intensieve veehouderijen open zetten". 

De provincie wil geen nieuwe megastallen, onder meer om stankhinder te voorkomen, vrachtverkeer tegen te gaan en het karakter van Zeeland als toeristische provincie te bewaken.