Aanpak wateroverlast Yerseke 'ingewikkeld'

De gemeente Reimerswaal en waterschap Scheldestromen verwachten binnen een maand meer te kunnen zeggen over maatregelen tegen wateroverlast in Yerseke.

Ruim vijftig woningen in het dorpshart zijn donderdag 16 juni getroffen door wateroverlast na hevige regenval. "We willen een overstort aanleggen die bij extreme neerslag het teveel aan water in de riolering kan afvoeren naar de Molenpolder", vertelt een gemeentewoordvoerder.

De gemeente kijkt ook naar tijdelijke maatregelen voor de korte termijn, maar kan nog niet zeggen welke. "Maar zelfs met de maatregelen blijft de kans dat een bui groter is dan de riolering aankan."

De situatie in de Molenpolder moet worden ingesteld op de aanleg van de overstort. "Daarom moet het watersysteem aangepast worden", aldus de gemeentewoordvoerder. "Dat is een ingewikkeld proces waaraan we met het waterschap werken."

Binnen de bebouwde kom is riolering een taak van gemeenten. Het waterschap pakt deze taak vanaf de gemeentegrenzen op.

Overstort

Een riooloverstort is een put, met een opening in de riolering op sloothoogte, waardoor het riool kan overlopen in de sloot. Dit gebeurt alleen als het riool vol komt te staan, bijvoorbeeld als het hard regent.

"De overstort voorkomt dat rioolwater lang op straat blijft staan", legt een waterschapswoordvoerder uit. "Maar als het heel hard regent, heeft een overstort niet voldoende afvoercapaciteit om de straten droog te houden. Dan blijft het water korte of langere tijd op straat staan."

Door klimaatverandering zijn er steeds vaker korte hevige buien. In Yerseke spelen volgens Reimerswaal specifieke factoren een rol. "Door de relatief lage ligging stroomt water van hogere delen van Yerseke naar de overlastlocaties", aldus de gemeentewoordvoerder.

"Er is veel verhard oppervlak en weinig groen en er ligt een gemengde in plaats van gescheiden riolering. Hierdoor moet hemelwater van bijvoorbeeld daken via dezelfde rioleringsbuis afgevoerd worden als vuil water."

Beter

Er zijn volgens Scheldestromen betere oplossingen tegen wateroverlast dan een overstort plaatsen. "Om hevige buien te kunnen verwerken is het effectiever via de straten hemelwater af te leiden naar sloten of groenzones", zegt de waterschapswoordvoerder.

"Dat gebeurt via gescheiden rioleringsstelsels. Ook is het beter om in stedelijke gebieden de hoeveelheid verharding te verminderen of verharding waterdoorlatend te maken."

Tip de redactie