Burgemeesters buigen zich over crisis bij Veiligheidsregio

De dertien Zeeuwse burgemeesters zitten vandaag rond de tafel om over de problemen bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) te praten. 

De vergadering is haastig op poten gezet, omdat de onrust binnen de organisatie toeneemt en de berichten daarover zich blijven opstapelen.

In een rapport uit maart heeft Letty Demmers, oud-burgemeester van de gemeente Vlissingen, misstanden binnen de organisatie aangekaart en felle kritiek geuit op VRZ-directeur Gerrie Ruijs.

Demmers deed dat onder meer op basis van verklaringen van twaalf klokkenluiders.

Bezuinigingsmaatregelen

Aan de ene kant waren er vragen over een reeks declaraties en opdrachten aan bekenden van Ruijs, aan de andere kant stond er in het rapport veel kritiek op haar beslissingen en bezuinigingsmaatregelen. Ze zou vooral letten op het financiële reilen en zeilen en het waarborgen van de veiligheid uit het oog zijn verloren.

Burgemeester Jan Lonink van de gemeente Terneuzen, voorzitter van het dagelijks bestuur van de VRZ, heeft veel te weinig gedaan met de kritiek in het rapport, schrijft Demmers in een maandag verzonden brief aan het dagelijks bestuur van de VRZ.

In een brief die Lonink aan het personeel van de VRZ heeft verstuurd staan bovendien onwaarheden, zegt Demmers. Verder bagatelliseert hij de misstanden. "U beperkt de financiële probleemstelling tot het declaratiegedrag van de directeur, maar deze probleemstelling was veel breder."

Verwonderpunten

Demmers wijst op een brief van haar commissie aan de penningmeester uit februari waarin ze financiële ‘verwonderpunten’ aankaart, die onder meer gaan over aanbesteding, mandaat, doelmatigheid van bestedingen en het verschrijven van administraties.

Dat de VRZ nu negatief in het nieuws is, is vooral Loninks schuld, aldus Demmers. "Ik zie het als een gevolg van het niet-handelen van het dagelijks bestuur dat deze zaak al sinds november 2015 laat slepen."

Een onderzoek naar de misstanden, dat op initiatief van het dagelijks bestuur moet worden verricht door interim-hoofd brandweerzorg Elie van Strien, zal volgens Demmers vooral worden gezien als een manier om de zaak 'verder te traineren'. 

Rechterhand

Bovendien staat Van Strien veel te dicht op Ruijs. Hij is haar rechterhand en er zouden onderlinge banden zijn. Dat is niet te combineren met een rol van onafhankelijk onderzoeker. Demmers zegt ook dat de banden van Lonink en Ruijs niet zakelijk genoeg zouden zijn.

"Eerder heb ik u geattendeerd op het gegeven dat de waargenomen afwezigheid van afstand tussen voorzitter en directeur het vertrouwen in de voorzitter van het dagelijks bestuur ernstig hindert. De brieven die u heeft verzonden versterken dit beeld."

Cruciaal

De Provinciale Statenfractie van de SGP is het eens met Demmers en wil niet dat Van Strien het onderzoek uitvoert. In vragen aan het college van Gedeputeerde Staten zegt de partij dat 'verder onafhankelijk en integer onderzoek' in deze fase 'cruciaal' is.

Alleen dan komt de uitvoering van de taken van de VRZ niet in het geding, zegt SGP'er Harold van de Velde. Hij wil weten of commissaris van de koning Han Polman op de hoogte is van de situatie, de problemen die Demmers schetst en of hij denkt dat de taakuitvoering gevaar loopt.

Tip de redactie