Reimerswaal wil aandacht voor schaal- en schelpdiersector

Het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Reimerswaal is teleurgesteld dat de visserij, en in het bijzonder de schaal- en schelpdiersector, nauwelijks voorkomt in het advies van de commissie Balkenende. 

Dat zegt ze in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten.

Oud-premier Jan-Peter Balkenende presenteerde begin juni een advies voor structuurversterking en meer werkgelegenheid in Zeeland. Hij maakt het in opdracht van minister Henk Kamp van Economische Zaken. "De schaal- en schelpdiersector is voor wat betreft de handel en verwerking geconcentreerd in Yerseke, maar het belang strekt zich uit tot meerdere sectoren", schrijft het college van Reimerswaal.

Er zijn in de provincie ruim 100 bedrijven in actief waarbij tussen de 1.500 en 2.000 personen werken. Vanwege het grote belang heeft Reimerswaal de gemeenten Noord-Beveland, Schouwen-Duiveland en Tholen ingelicht over haar brief. Ze willen dat Gedeputeerde Staten de sector betrekt bij het overleg over het advies van Balkenende.

Actieve rol

De sector staat volgens Reimerswaal in de toekomst voor grote opgaven. Aan de ene kant moet de sector blijven voldoen aan de eisen op het gebied van natuur- en milieuwetgeving, aan de andere kant neemt de concurrentie sterk toe.

"Daarvoor is continue innovatie noodzakelijk. Contacten met de sector leren ons dat hierbij van de overheid vooral een actieve, faciliterende rol wordt verwacht. Je kunt daarbij denken aan adequate vergunningverlening, een goede infrastructuur en onderwijsvormen die aansluiten op de behoeften van de sector."

Tip de redactie