De Provinciale Statenfractie van 50PLUS heeft bij de Zeeuwse gemeenten om openheid van zaken gevraagd over het wmo-budget.

Ze heeft daarvoor een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur.

Veel gemeenten hebben volgens de fractie in 2014 en 2015 grote bedragen over gehouden op hun budget voor de zorg en huishoudelijke hulp. Landelijk zou het gaan om een bedrag van zo’n 300 miljoen euro.

Onder de streep

50PLUS wil weten hoe de Zeeuwse gemeenten hun budget hebben besteed en wat zij onder de streep over hielden.

Fractievoorzitter Willem Willemse wil dat het wmo-geld naar de mensen die het nodig hebben gaat en niet naar andere zaken.

Hij vraagt de colleges van burgemeester en wethouders dan ook of ze de overschotten hebben geoormerkt en hoeveel indicatieaanvragen ze hebben gehad en toegewezen.