Dat de gemeente Goes de komende jaren moet bezuinigen was al duidelijk, maar nu weet ze ook hoeveel. Het gaat om miljoenen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft donderdag de perspectiefbrief gepresenteerd. In 2017 staat er een tekort onder de streep van vier miljoen euro. Tussen 2017 en 2020 zijn de tekorten achtereenvolgens 3.214.000, 2.728.000 en 1.860.000 euro.

Oorzaak

Het zijn bedragen waarmee wethouder Loes Meeuwisse al rekening hield. Volgens haar ligt de oorzaak vooral in de decentralisaties en de kortingen die de landelijke overheid op de zorgbudgetten heeft doorgevoerd. "Deze raken ons hard en steeds zwaarder", zegt ze.

Gevolgen

Goes heeft de afgelopen jaren al zo’n twaalf miljoen euro bezuinigd. "Dat konden we doen door slimmer te begroten en met de kaasschaaf te werk te gaan. Nu staan we echt voor keuzes." 

In de perspectiefbrief heeft de gemeente alle gevolgen van (toekomstige) maatregelen en elke tegenvaller in kaart gebracht.

Enquête

De nieuwe bezuinigingsronde is inmiddels in gang gezet. Zo zijn er al een enquête onder en een bijeenkomst met inwoners geweest.

Goes wil de mogelijke besparingen samen met hen in kaart brengen. In september volgen nog bijeenkomsten met Goesenaren waarna de gemeenteraad in het najaar beslist voor welke zaken ze in de toekomst minder geld uittrekt. Doel is een sluitende meerjarenbegroting.