Leeuwendeel AMAC-terrein wordt bosgebied

De gemeente Borsele en de provincie kopen voor 1,5 miljoen euro het grootste deel van het AMAC-terrein in ‘s-Heerenhoek en maken daar een bos van. 

Het gaat om 27.000 vierkante meter grond. De resterende 11.000 vierkante meter blijft in handen van Cingelveste. Wat er op dat perceel komt, is nog niet bekend.

De gemeente en provincie hebben de afspraak gemaakt dat de projectontwikkelaar alle opstallen sloopt en de grond saneert.

Arbeidsmigranten

De deal is de uitkomst van lange onderhandelingen tussen de overheden en Cingelveste.

Hij is gisteren gepresenteerd tijdens een informatieavond voor de inwoners van ‘s-Heerenhoek.

In maart presenteerde Cingelveste voor dezelfde bewoners een plan om ruim 300 arbeidsmigranten op het vervallen AMAC-terrein te huisvesten. Met de verwachte opbrengst zou de grond worden gesaneerd en vervallen gebouwen gesloopt en plaats maken voor zogenoemde woonunits voor de arbeidsmigranten. Het plan, en vooral het aantal arbeidsmigranten, viel niet in goede aarde bij de inwoners van 's-Heerenhoek.

Reserve

Vanwege alle protesten zegde de gemeente toe opnieuw in gesprek te gaan met de ontwikkelaar met de gisteren gepresenteerde deal als uitkomst.

De overheden halen de 1,5 miljoen euro uit de zogenoemde kwaliteitsimpuls Sloerand. Het was een reserve waarmee bos werd aangelegd dat als buffer moest dienen tussen de Borselse kernen en het Sloegebied. "Dit valt niet helemaal binnen de lijnen van die reserve, maar anders zou het geld teruggaan naar de provincie en hadden we er helemaal niets aan", zegt wethouder Ad Schenk van de gemeente Borsele.

Probleem

Cingelveste heeft wel een voorwaarde aan de overeenkomst gesteld.

Als de saneringskosten van de grond onder de gebouwen tegenvallen kan ze er alsnog onderuit. "Maar dit is een take it or leave it-aanbod. Als ze er vanaf zien is het volledig hun probleem. Dan trekken wij onze handen er vanaf", aldus Schenk.

Tip de redactie