GroenLinks wil leegstand vakantieparken in kaart brengen

GroenLinks in Provinciale Staten wil dat eerst bekend is wat de leegstand op Zeeuwse vakantieparken en onder andere kustbebouwing is, voordat nieuwe plannen worden gerealiseerd. 

Ze vraagt het college van Gedeputeerde Staten of zij daar inzicht in heeft en of ze anders een onderzoek wil laten uitvoeren. De partij maakt zich zorgen over de bebouwing van de kuststrook.

Directe aanleiding is een vorige week verschenen onderzoek van Natuurmonumenten naar de bouwplannen aan de Noordzeekust. Volgens de organisatie loopt dit uit de hand. Er zouden plannen zijn voor 6277 objecten. Dat zou neerkomen op een verdrievoudiging van het huidige aantal villa’s, strandhuizen en appartementen. 

Verouderde parken

GroenLinks relateert de plannen aan de leegstand op vakantieparken in Zeeland. Volgens de partij hebben vooral verouderde parken daarmee te maken.Als er nog geen cijfers zijn, wil ze dat er onderzoek naar wordt gedaan, in samenwerking met de gemeenten. GroenLinks zegt bovendien dat de leefbaarheid en veiligheid in het geding is op (deels) leegstaande parken.

Ze ziet dan ook liever dat het huidige aanbod wordt verbeterd en verduurzaamd in plaats van dat er nieuwe parken bijkomen.

Tip de redactie