Tweede discussieavond over verkeerssituatie ‘s-Heerenhoek

In samenwerking met de gemeente Borsele organiseert Waterschap Scheldestromen woensdag een tweede discussieavond over de verkeerssituatie in ‘s-Heerenhoek.

Een adviesbureau presenteert de uitkomsten van een verkeersonderzoek. Daarin staat hoe de verkeerssituatie is veranderd door het afsluiten van de Stoofweg en de aanleg van het viaduct op de Sloeweg, ter hoogte van de Molendijk.

In het onderzoek zijn opmerkingen verwerkt van omwonenden, die ze tijdens de eerste discussieavond in april hebben gemaakt.

Op basis hiervan willen het waterschap en gemeente in gesprek over de noodzakelijke maatregelen in en om het dorp en hoe deze moeten worden uitgevoerd.

Verandering

Door de aanleg van het viaduct op de verdubbelde Sloeweg is er een andere verkeerscirculatie ontstaan rondom ‘s-Heerenhoek. De avond begint woensdag om 19.30 uur in dorpshuis De Jeugdhoeve in ‘s-Heerenhoek.

Tip de redactie