Kapelle ‘voorzichtig positief’ over financiële toekomst

De financiële toekomst van de gemeente Kapelle toont een volgens wethouder Jon Herselman ‘voorzichtig positief beeld’. Daardoor durft de gemeente weer plannen te maken. “Onze grootste ambitie is een nieuw sportcomplex”, vertelt de wethouder financiën.

Met dit project is ruim tien miljoen euro gemoeid en de bouw neemt twee jaar in beslag.

De Kadernota van de gemeente Kapelle voor de jaren 2017 tot en met 2020 toont voor volgend jaar een tekort van ruim 300.000 euro, maar de jaren daarna voorziet Kapelle zwarte cijfers. “Over het tekort maak ik me geen zorgen”, zegt Herselman.

“We hebben meer dan een miljoen euro bezuinigd, dus dan lukt dit ook. De afgelopen twee jaar hebben we grote slagen gemaakt.”

Herverdeling

Het eerste goede nieuws voor de gemeentelijke financiën is de woensdag aangenomen motie van de Zeeuwse gemeenten op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de herverdeling van het gemeentefonds door te zetten.

De Zeeuwen dienden de motie in om te voorkomen dat minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken de herverdeling, die nadelig uitvalt voor een aantal grote steden, opnieuw tegen het licht zou houden naar aanleiding van protesten van de grote gemeenten.

“Dit is voor ons positief. Het betekent voor Kapelle dat we ongeveer drie ton extra krijgen uit het gemeentefonds. Dat is een flink bedrag.”

Sportcomplex

In Kapelle is de realisatie van de brede school (foto) aan de Vroonlandseweg bijna voltooid. Daarna staat een volgend miljoenenproject op stapel: een nieuwe sportaccommodatie, ook aan de Vroonlandseweg.

Het college van burgemeester en wethouders wil hiermee wel een jaar later aan de slag dan de gemeenteraad. “Dat heeft niet met de financiën te maken, maar met de ambtelijke capaciteit.”

De raad stelde voor de nieuwbouw in 2020 klaar te hebben, maar dat zou volgens Herselman betekenen dat de gemeente na de zomer al met de voorbereidingen voor de bouw zou moeten beginnen. Ze is dan ook nog bezig met de afronding van de realisatie van de brede school.

“Met twee van zulke grote projecten tegelijk bezig zijn, moet je als kleine organisatie niet willen.” Het college wil dat de bouw van het sportcomplex in 2019 start. “Dan beginnen we in 2017 met de ambtelijke voorbereiding.”

Tip de redactie