De motie van de dertien Zeeuwse gemeenten om de herverdeling van het gemeentefonds door te zetten is woensdag met een nipte meerderheid aangenomen op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

51 procent van de aanwezigen stemde voor.

De Zeeuwen dienden de motie in om te voorkomen dat een herverdeling van het fonds, die ten nadele uitvalt voor een aantal grote steden, opnieuw tegen het licht wordt gehouden. Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken was dit wel van plan na protesten van de grote gemeenten.

Verontwaardigd

De Zeeuwen waren hierover hoogst verontwaardigd, omdat een aantal eerdere herverdelingen in het nadeel van de plattelandsregio’s is uitgevallen. "Wij hebben al genoeg ingeleverd", zei burgemeester René Verhulst van de gemeente Goes eerder. "Het zou erg zuur zijn als dit alsnog wordt bijgesteld, ten gunste van 40 of 45 grote steden die geld soms als confetti lijken te gebruiken."

Adviezen

De motie werd ondersteund door drie onafhankelijke adviezen, waaronder een rapport van de Raad voor de financiële verhoudingen. Deze wezen uit dat de herberekening klopt en de herverdeling moet worden doorgezet. Een nipte meerderheid van de gemeenten op het jaarcongres van de VNG in Haarlemmermeer stemde in met de motie.

Stedelijke vernieuwing

Het gaat om een nieuwe verdeling van het zogenoemde subcluster volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

Als de herverdeling niet zou zijn doorgegaan zou Terneuzen één miljoen euro per jaar zijn misgelopen en Goes 750.000 euro. Ook alle andere Zeeuwse gemeenten gaan er nu op vooruit.