In het restaurant van de Tropical Zoo in Kwadendamme vindt dinsdag 14 juni een informatieavond plaats over de nieuwe ronde van het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). 

De komende jaren is er voor Midden- en Noord-Zeeland bij elkaar 5,6 miljoen euro beschikbaar. 1,6 miljoen euro is afkomstig van de Europese Unie. De rest moet worden opgebracht door de provincie, gemeenten en particulieren.

Ontwikkeling

De subsidies zijn bedoeld voor de ontwikkeling van het platteland en het bevorderen van de leefbaarheid. De avond is vooral gericht op het Leader-onderdeel van het subsidieprogramma.

Er is een speciale actiegroep die de ideeën, die zoveel mogelijk van onderop moeten komen, beoordeelt en de mensen in het veld helpt deze te realiseren. "We willen vooral robuuste projecten waarin ondernemers en organisaties met elkaar samenwerken", zegt de Borselse wethouder Ad Schenk, die voorzitter is van de actiegroep.

Levende landbouw

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage is het van belang dat de plannen te maken hebben met ‘levende landbouw’, samenwerking op het gebied van recreatie en toerisme of leefbaarheid en duurzaamheid.

De avond in Tropical Zoo duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.