Rilland is hoopvol over behoud kerktoren

Al jaren zet de klankbordgroep van Rilland zich in voor behoud van de kerktoren van de leegstaande Bathsewegkerk midden in het dorp. De gemeente Reimerswaal onderzoekt wat behoud van de kerktoren kost en verwacht de resultaten over een maand.

Er ligt een plan om het kerkgebouw te slopen en de toren, die tegen de kerk is aangebouwd en tot de grond doorloopt, te sparen. Dan zouden op het terrein enkele huizen kunnen verrijzen.  

"We zijn erg enthousiast over dit plan waardoor de kerktoren behouden blijft als beeldbepalend gebouw voor het dorpsgezicht van Rilland", vertelt voorzitter Wim van Gorsel van de klankbordgroep.

De kerk aan de Bathseweg is gebouwd in 1927 en staat al zo’n vijftien jaar leeg. "Het lukt niet om een nieuwe bestemming te vinden voor het gebouw, maar de kerktoren is wel van waarde", vertelt van Gorsel.

"De bewoners van Rilland hechten grote waarde aan de kerktoren, als onderdeel van het dorpsgezicht van Rilland. De bewoners vinden het ook belangrijk dat de functies van de klok, windhaan en luidklok in ere worden hersteld. Al zo’n vier jaar luiden er geen klokken en dat ervaren mensen als een gemis."

Torenspits

De afwezigheid van de luidklokken was de aanleiding om als klankbordgroep in 2013 nogmaals in actie te komen voor het behoud van de kerktoren.

De klankbordgroep is op initiatief van de gemeente ontstaan en bestaat naast van Gorsel uit Han de Leeuw, Els Geelhoed, Huib van den Durpel, Carlo de Neve en Nathalie Colpa.

"Rilland is niet zo groot en we vertegenwoordigen allemaal een groep dorpsbewoners. Daardoor zijn er korte lijnen en vele contacten en weten we dat veel bewoners de markante toren met zijn mooie koperen torenspits niet verloren willen zien gaan."

Schade

Voor bijna 40.000 gulden is de kerk van de hervormde gemeente Rilland-Bath in 1927 in de stijl van de Amsterdamse school gebouwd.

Op 8 juli 1928 wijdde dominee Hartjes het kerkgebouw onder grote belangstelling in. Door de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp in 1953 liep het gebouw en haar interieur veel schade op. Het herstel kon door uitkeringen uit het fonds voor oorlogschade en het rampenfonds worden bekostigd.

De oude pastorie, waaraan onophoudelijk grote bedragen voor onderhoud moesten worden besteed, is afgebroken. Met een gedeeltelijke uitkering van het rampenfonds kon een moderne predikantswoning worden gebouwd, naar een ontwerp van architect C. Klap uit Waarde.

Woningen

In 1999 besloot de kerkenraad van de inmiddels gefuseerde Samen Op Weg-gemeente Rilland-Bath de Bathsewegkerk te verkopen. De renovatie van de in slechte staat verkerende zuidgevel en de hoge onderhoudskosten waren niet langer op te brengen voor de intussen gekrompen kerkgemeenschap.

Zij verkocht de kerk aan een projectontwikkelaar, die de kerk wil slopen en appartementen wil terugbouwen. Maar door de agrarische activiteiten in de buurt kunnen er in het kader van de Wet milieuhinder geen huizen gebouwd worden op deze plek.

Door aanpassingen is wel de bouw van enkele woningen aan de rand van het terrein mogelijk. Er ligt nu een plan hiervoor waarin de kerktoren – eigendom van aannemer Rijk – behouden blijft.

Dorpsgezicht

De klankbordgroep wacht inmiddels al jaren af wat er met de kerktoren gebeurt. Ze ziet volgens van Gorsel met spanning, maar vol vertrouwen het onderzoek naar de kosten van behoud tegemoet.

"Als deze kosten hoger blijken te zijn dan verwacht voor de gemeente, zijn we er van overtuigd dat het college en de raad doordrongen zijn van het belang dat men in Rilland hecht aan het behoud van de toren. Ieder dorp in Reimerswaal heeft een goed onderhouden kerktoren in het centrum. Samen met de molen en boerderij middenin het dorp, is de kerktoren beeldbepalend voor het dorpsgezicht van Rilland."

Tip de redactie